Cung cấp hạt xốp

Cung cấp hạt xốp

130,000
Màu trắng 
Kích thước : đường kính 3-5mm
130.000/kg