Chương trình khuyến mại tháng 02 năm 2020 của Ghế Hạt Xốp

Chương trình khuyến mại tháng 02 năm 2020 của Ghế Hạt Xốp

14:51 - 05/02/2020

Các chương trình khuyến maij mà ghế hạt xốp đang áp dụng

Ghế Xốp Hương Anh đang cáp dụng các khuyến mại đầu xuân 2020 cho các sản phẩm sau:

  1. Giảm giá 5% tất cả các sản phẩm gối quả lê giọt nước

Chi tiết: http://ghehatxop.com/ghe-qua-le-giot-nuoc

2. Miễn phí giao hàng trong bán kính 3 km